Sted for tilbedelse i Turks- og Caicosøerne

Åben kort
Lokal tid:
12:09:43

Grand Turk Public Cemetery

Cockburn Town
cemeteryLæs mere

H J Robinson High School

Cockburn Town
schoolLæs mere

Helena Jones High School

Mission Folly, Cockburn Town
schoolLæs mere

Mountain Air Helicopter Tours

Osborne Road, Cockburn Town
travel_agencyLæs mere

Captain Zheng's

Cockburn Town
point_of_interestLæs mere

Waterloo Golf Club

Cockburn Town
point_of_interestLæs mere

Leydi's Hair Care Salon

Moxie Folly, Cockburn Town
beauty_salonLæs mere

Screaming Reels Guest House

Cockburn Town
lodgingLæs mere

Dominican Supermarket

North Backsalina,, Cockburn Town
grocery_or_supermarketLæs mere

Any Occasion Beauty Bar

Cockburn Town
beauty_salonLæs mere

Cashwiz

Church Folly, Back Salina, Cockburn Town
jewelry_storeLæs mere

Eliza Simons Primary School

Cockburn Town
schoolLæs mere

Windjammer

James Street, Cockburn Town
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Turks- og Caicosøerne

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning